Proizvodnja vina

Berba grozdja u Vinumu

Berba grožđa

Proces proizvodnje vina započinje berbom grožđa. Grožđe se bere isključivo u sopstvenim vinogradima čija je lokacija udaljena maksimalno 2 kilometra od vinarije. Grožđe se bere prema planu i redosledu dozrevanja, donosi se prikolicom u gajbama. Grožđe se zatim smešta u hladnjaču gde mu se spušta temperatura pred preradu.

Ceđenje grožđa

Nakon hlađenja, palete sa grožđem se izvlače iz hladnjače, gajbe se istovaraju u muljaču koja je povezana sa presom. Sok grožđa se pumpom i cevnim sistemom prenosi u presu. Prema kapacitetu prese od 5000 kg su projektovani i ostali kapaciteti vinarije. Ukoliko se radi o belom grožđu, presovanje grožđa se vrši prema programima prese do 0,4 bara. Nakon toga se presuje do 1,5 bara i taj sok služi za ferementaciju.

Proizvodnja vina - podrum

Fermentacija vina

Grožđani sok koji je presovan do 0,4 bara, se cevnim sistemom i pumpom prebacuje u specijalni sud za taloženje. Taj sud je u sistemu hlađenja i obezbeđuje zaustavljanje ferementacije i primarno taloženje.

Nakon primarnog taloženja u grožđani, u sok se ubacuju selekcionisani vinski kvasci koji pokreću fermentaciju, a fermentacija se kontroliše temperaturom u tankovima. Kada se fermentacija završi, vrši se pretakanje vina kako bi se ono skinulo sa taloga kvasaca.

Flaširanje vina

Pre flaširanja vino se stabilizuje hladnom stabilizacijom tako što mu se temperatura spušta na -4 do -6 C i preparatima za stabilizaciju vina, nakon čega je vino spremno za  flaširanje i upotrebu. Pred flaširanje vino prolazi kroz fini filter gde se dodatno odstranjuju eventualne zaostale fine čestice kako bi vino imalo perfektnu bistrinu. Konačno flaširano vino se skladišti u klimatizovanoj prostoriji tako da flaše budu polegnute.