interaktivna mapa

Vinogradi

Vekovima Karlovci su bili vinski centar i poznata vinska regija Srbije, a tradicija vinogradarstva potiče još iz Rimskog perioda. Vinogradarstvo na Fruškoj gori je jedno od najstarijih u Evropi. Na ove prostore vinova loza masovno se počela saditi još za vreme rimskog cara Marka Aurelija Proba (od 276-282 godine naše ere). Naši vinogradi se nalaze u severoistočnom delu Fruške gore na nadmorskoj visini 130-260m – potez Ešikovac i Čerat.

Potez Ešikovac je padina koja se prostire u pravcu severozapad – jugoistok gde je strujanje hladnog vazduha sa Dunava i Stražilova stalno i usporava vegetaciju. Tu su posađeni Sauvignon Blanc, Gewurtztraminer i Pinot Noir.

Zemljište – sadrži 15 %-20% gline što ga čini hladnijim i takođe usporava vegetaciju. Spoj klimatsko zemljišnih faktora i kombinacija klonova daje izuzetno dobar kvalitet ovim sortama.

Ešikovac se spominje jos od Zaharija Orfelina i Dimitrija Bolica kao elitni teren za uzgoj vinove loze.

Potez Čerat – je visoravan, osunčana i izrazito vetrovita. Zemljište je degradirani černozem, sa relativno visokim pH, izrazito karbonatno, što naročito pogoduje uzgajanju Grašca Belog i Šardonea. Koncepcija vinogradarenja su uskoredni vinogradi, mali prinosi i podloge srednje i slabije bujnosti.